תרומה

תרומות לאלי”ע מוכרות לצורכי מס בישראל, ארה”ב ואנגליה.