חינוך מעל גיל 3

בגיל 3, מוזמנים הוריו של הילד לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית (בנוכחות ההורים והשפ"ח). וועדה זו קובעת את זכאותו לחינוך רגיל או חינוך מיוחד בהתאם לרמת תפקודו ורמת התמיכה הנדרשת עבור הילד. במידה והילד זכאי לשירותי חינוך רגיל, הוועדה תקבע את היקפו של סל השירותים המיוחדים במסגרת הרגילה. לאחר קביעת הזכאות, תתכנס ועדת שיבוץ (כחודשיים לאחר ועדת זכאות), וועדת השיבוץ הינה פנימית ברשות המקומית, תתקיים ללא נוכחות ההורים ותקבע את שיבוצו של הילד בהתאם לצרכיו. במידה והילד זכאי לשירותי חינוך מיוחד יהיה זכאי לקבל שירותים נלווים הכוללים הסעה וליווי, ארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים ופרא רפואיים – בהתאם לצרכים של כל תלמיד במסגרת.

מורה תומכת ראייה

מורים מטעם הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה, שהוכשרו ללוות ולהנגיש את הסביבה ותוכן הלמידה עבור תלמידים עם עיוורון או לקות ראייה, במטרה לסייע בשילובם בכיתה ובחברה.

זכאים לכך ילדים מגיל 3 ומעלה עם עיוורון או לקות ראייה.

המורים התומכים מלמדים את התלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במוסד החינוכי בו לומדים התלמידים או במסגרת שעות תגבור. בנוסף, מספקים המורים התומכים ייעוץ למורי בית הספר, הגננות ולהורי התלמידים בנושאים הקשורים ללימודיהם.

מימוש הזכאות: יש לפנות אל הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה:

   visually_impairment@education.gov.il

למידע נוסף בנושא זכויות ושירותים לתלמידים בחינוך המיוחד:

פורטל ההורים של משרד החינוך: https://katzr.net/e5c25d

מידע על זכויות תלמידים עם לקות ראייה או עיוורון: https://katzr.net/c9c1b9

שינוי גודל גופנים
ניגודיות