Personal Stories

Parents Stories

Parents Stories

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Read More
האומנית גבי הדומי

האומנית גבי הדומי

בהכשרתי אני מורה למלאכת יד, עבדתי שנים רבות בתרפיה באומנות, בחינוך המיוחד.מכורח התקציבים.. בימים ההם, ניסיתי לנצל כל חומר שהיה בסביבה.באחד הסיורים עם תלמידים בשדות הרצליה, הם מצאו סליל של חוטי מתכת, שגידים שלו שמשו אותנו להכנת פסלים יצירתיים.ברבות השנים …

Read More
Font Resize
Contrast