קלינאות תקשורת

תפקיד קלינאי התקשורת בטיפול בילדים לקויי ראייה

הקדמה:

קלינאי תקשורת הוא בעל מקצוע העוסק באיתור, אבחון, הערכה, שיקום וייעוץ בכל הנוגע להתפתחות שפה, דיבור ותקשורת, ליקויי שמיעה ובליעה.
תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת לאדם להיות שותף מלא בחברה. מיומנויות תקשורת פונקציונליות הן צורות תקשורת הפועלות כדי לידע את הנמענים לגבי הצרכים של הלומד, רצונותיו, התעניינותו ותחושותיו. מיומנויות תקשורתיות מאפשרות ללומד להשיג את מה שהוא רוצה בכוחות עצמו, ומהוות אבני דרך ללימוד הבעת בחירה ובניית עצמאות. למיומנויות אלו צורות רבות הכוללות המללה, סימנים, תנועות ושימוש באביזרים של תקשורת חלופית.
התפתחות התקשורת אצל פעוטות עיוורים
השלב הראשון בהתפתחות התקשורת הוא השלב הקדם שפתי. התקשורת הקדם שפתית נשענת בדרך כלל על חוויה חזותית, כגון קשר עין, תגובות למבט והבעות פנים ומחוות כגון הצבעה. תקשורת קדם שפתית תקינה תאפשר בהמשך רצף של פעולות משותפות כגון: משחק הדדי-חברתי המבוסס על תשומת לב משותפת. לעתים האינטראקציה והתקשורת הקדם שפתית של הילד העיוור לקויה.
הכלי העיקרי לתקשורת הוא השפה, מערכת של סמלים וחוקים מוסכמים המשמשת לחשיבה, ייצוג ידע, להבעה וללמידה. רוב הילדים העיוורים מסוגלים ללמוד שפה, עם זאת התפתחותה איטית יותר ושונה בדרכה.
הילד העיוור נולד לעולם של אנשים רואים, עליו לרכוש שפה ולהשתמש במושגים השייכים לעולם הרואים. ההתנסות התחושתית-מוטורית של הילד העיוור ייחודית, ורכישת הידע שונה מזו של ילד שרואה.
רובד נוסף: :שימוש הולם בשפה במצבים חברתיים שונים והבנת חוקי שיח. כאשר הילד העיוור מתקשה לעבד אינפורמציה לא מילולית כמו שפת גוף, הבעות פנים, הדבר יגורם לבעיות פרגמאטיות..
התערבות טיפולית
התערבות, טיפול והדרכה של קלינאי התקשורת בתחום התקשורתי, השפתי והפרגמאטי מהשנה הראשונה לחייו של הילד העיוור היא בעלת ערך רב. שיתוף פעולה עם הצוות הפרה רפואי, הצוות החינוכי וההורים יאפשר רכישת שפה באופן מותאם ומוקדם יותר דבר שיביא לשילוב טוב ויעיל בקהילה.

התפתחות התקשורת אצל פעוטות עיוורים

השלב הראשון בהתפתחות התקשורת הוא השלב הקדם שפתי. התקשורת הקדם שפתית נשענת בדרך כלל על חוויה חזותית, כגון קשר עין, תגובות למבט והבעות פנים ומחוות כגון הצבעה. תקשורת קדם שפתית תקינה תאפשר בהמשך רצף של פעולות משותפות כגון: משחק הדדי-חברתי המבוסס על תשומת לב משותפת. לעתים האינטראקציה והתקשורת הקדם שפתית של הילד העיוור לקויה.
הכלי העיקרי לתקשורת הוא השפה, מערכת של סמלים וחוקים מוסכמים המשמשת לחשיבה, ייצוג ידע, להבעה וללמידה. רוב הילדים העיוורים מסוגלים ללמוד שפה, עם זאת התפתחותה איטית יותר ושונה בדרכה.
הילד העיוור נולד לעולם של אנשים רואים, עליו לרכוש שפה ולהשתמש במושגים השייכים לעולם הרואים. ההתנסות התחושתית-מוטורית של הילד העיוור ייחודית, ורכישת הידע שונה מזו של ילד שרואה.
רובד נוסף: :שימוש הולם בשפה במצבים חברתיים שונים והבנת חוקי שיח. כאשר הילד העיוור מתקשה לעבד אינפורמציה לא מילולית כמו שפת גוף, הבעות פנים, הדבר יגורם לבעיות פרגמאטיות..
התערבות טיפולית
התערבות, טיפול והדרכה של קלינאי התקשורת בתחום התקשורתי, השפתי והפרגמאטי מהשנה הראשונה לחייו של הילד העיוור היא בעלת ערך רב. שיתוף פעולה עם הצוות הפרה רפואי, הצוות החינוכי וההורים יאפשר רכישת שפה באופן מותאם ומוקדם יותר דבר שיביא לשילוב טוב ויעיל בקהילה.

 

לתרומה עבור הפעילות לחצו כאן


שינוי גודל גופנים
ניגודיות